environmental consulting ile ilgili görsel sonucu

Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen yetkili firmalardır.

 Bu hizmet tarafımızca; Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmelerin faaliyetleri sonucu olası çevre kirliliğine sebebiyet verecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabi olması durumunda sunulmaktadır.

Yönetmelik gereğince Madde 7- Çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri esasınca:

Tesis ve faaliyetlerden;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma,

b) Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı, tesis içi aylık incelemelerin yapılması ve yıllık iç tetkik programlarının düzenlenmesi, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvurulması, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporların hazırlanması hizmetleri Çevre Mühendislerimiz / Çevre Görevlilerimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınınca yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmamız Türkiye’nin birçok illinde faaliyet göstermektedir.

İşletmenizde Geçici Faaliyet Belgesinin, ÇED raporunun veya Çevre İzin/Lisans belgelerinizin bulunmaması halinde hukuki yaptırım ve para cezası, olası denetimlerde ceza alınması ve işletmenin üretim faaliyetine durdurulması gibi üzücü sonuçlarla karşılaşılmaması için uzman bir firma tarafından destek alınması gerekmektedir.

Çevre Danışmanlığı kapsamında verilen hizmetlerimiz;

  • Çevre İzin ve Lisans Konuları
  • ÇED Hizmetleri
  • Yeşil Yıldız
  • Mühendislik Hizmetleri
  • Karbon Yönetimi
  • Emisyon Envanter Planlarının Hazırlanması