Çevre İzin ve Lisans Nedir?
Çevre İzni
Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.
Tesisler Çevre İzni kapsamında olup olmadıklarını Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 maddelerinden belirlerler.
Örneğin; Turizm konaklama tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer almaktadır.

Gıda endüstrilerinde üretim kapasitesi 30 ton/gün ve üzeri olan zeytin işleme tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer almaktadır.

Son olarak Metal endüstrilerinde kapasitesi 2.000 ton/ gün altında hurda demir çelikten çelik üreten tesisler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer almaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi
Geçici Faaliyet Belgesi: Tesisin faaliyette bulunabilmesi için Çevre İzni öncesi verilen belgedir. İşletmeler GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) almadan Çevre İznine başvuramazlar.
Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Alma Süreci
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince Çevre İzin Belgesi alınması iki aşamalı gerçekleştirilmektedir.

Birinci aşama; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusudur.
İkinci aşama; Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı başvurusudur.

Tesisin Yönetmelik kapsamına girmesi halinde aşağıdaki akım şemasındaki gibi bir süreç gerçekleşmektedir.

cevre
Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu yapabilecek yetkililer ve yetkili kuruluşlar şu şekildedir : Çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından çevre izin lisans başvurusu yapılabilmektedir.
Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  http://izinlisans.cevre.gov.tr/ adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılmaktadır.
Çevre İzin ve Lisans İşveren Yükümlülükleri Şu Şekildedir;
1. Çevre İzin kapsamında olan firmalar Çevre Danışmanlık Hizmeti ya da Çevre Görevlisi istihdam etmelidirler.
2. Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan firmalar yönetmelikte yer alan bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
3. Sunulan bilgi ve raporların doğruluğu, mevzuatı uygunluğu ve doğacak hükümler ve hukuki süreçlerden sorumludur.
4. Çevre İzni konularında gerekli ölçüm ve analizleri yapmakla yükümlüdür.
5. Çevre İzin belgesi alındıktan sonra bu belgeyi saklamak ve Bakanlık tarafından istenmesi durumunda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir