Riskin tanımı TDK’ ya göre “ Zarara uğrama tehlikesi.” olarak yapılmıştır.

Başka bir ifadeyle bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile, gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun etkisinin birlikte değerlendirilmesidir. Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Yani tehlike olası insan sağlığına ve çevreye zarar verme ihtimali olan her şeye denilebilmektedir. Risk ise tehlike sonucu açığa çıkmaktadır.

Sonuç olarak risk ve tehlike birbirinden ayrı düşünemeyiz, ikisinde bir bütün olarak incelediğimizde ve dikkate aldığımızda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına önlem alabiliriz!!

<img class="size-full wp-image-212 aligncenter" src="http://www.nasgroup.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/köpek-balıgı-internet.png" alt="kopek-baligi-internet" width="345" height="210" srcset="http://www.nasgroup.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/köpek-balıgı-internet abapentin medicine.png 345w, http://www.nasgroup.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/köpek-balıgı-internet-300×183.png 300w” sizes=”(max-width: 345px) 100vw, 345px” />

Bu olası tehlike sonucu hem insan sağlığı hem de çevremiz zarara uğrar. Tehlikenin şiddetiyle birlikte risk artar fakat tehlikenin şiddeti sayılabilir bir özelliğe sahip değildir. Bu da riskin hesaplanmasını zorlaştırır. Bu noktada deneyim ve ön görüş devreye girer. Bu yüzden alanında uzman kişilerce bu hizmet alınmalıdır.

Neden Çevresel Risk Analizi Yaptırmalıyız?

Tesislerde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çevreyi ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için çevresel risk analizi yaptırılmalıdır.

Ayrıca ISO 14000 belgesi Standardınca da risklerimizin değerlendirilmesi ve belirtilmesi istenmektedir.

kopek-baligi                          Hangi Durumlarda Risk Değerlendirmesi Gerekmektedir?.

İş yerinde daha önceden risk değerlendirme çalışması yapılmamış ise ve çalışanların sağlık ve güvenliği açısından aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşme ihtimali varsa risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

  1. Yeni bir makine veya ekipman alınması durumunda,
  2. İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler olması durumunda,
  3. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya değişiklik olması durumunda,
  4. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi durumunda,
  5. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması durumunda.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir