doctor nurse ile ilgili görsel sonucu6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olan işyerlerinin ayrıca diğer sağlık personeli de bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Fakat tam süreli işyeri hekimi bulundurulan işyerlerinde, diğer sağlık hizmetleri personeli bulundurması zorunlu değildir ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlar.

İş yerinizde işyeri hekimine ilaveten diğer sağlık hizmeti personeli bulundurmak meslek hastalıklarının meydana gelmesini, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazasını veya işçi ölümlerinin önüne geçilmesini sağlar.

Başlangıçta da söylendiği gibi diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. Görev ve yükümlülükleri ise aşağıda belirtildiği gibidir:

  1. Verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenmesi, planlanması, değerlendirilmesi ve takibinin yapılmasında işyeri hekimi ile birlikte çalışmak ve bu çalışmaların kayıtlarını tutmak.
  2. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerinin kayıt alınmak ve muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  3. İlk yardım hizmetlerinin verilmesini, organizasyonunun yapılmasını iş yeri hekimiyle birlikte sağlamak.
  4. İş yeri hekimi tarafından verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmek
  5. İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve ortak çalışma yapmakla sorumludur.
  6. İşyeri hekimi ile birlikte hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.

Diğer sağlık personeli yönetmelikçe belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerce görev yaparlar:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde  çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

 

Nas Grup Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık firmasıdır.  İş yerlerinizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi, gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin uygulanması  aynı zamanda takibinin yapılması için diğer sağlık personeli hizmetini uzman kadromuz ile siz  değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyarız. Lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçiniz.