İş Güvenliği UZMANLIĞI

İş Güvenliği, günümüz üreti14753261_10154577045528187_747995788240187321_ominde en önemli faktör olan insan, teknolojik gelişmelere paralel olarak, çalışma alanlarında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemler önce insan sağlığına, sonra işletmeye ait ve her türlü taşınır veya taşınmaz mallara yönelik tehditler oluşturmaktadır. Sanayinin bugünkü, gibi gelişmemiş olduğu dönemlerde durum çok farklıydı, İş Güvenliği haliyle bir problem olarak görülmemiştir.

Faaliyet alanlarının genişlemesi, işlemlerin karmaşıklaşması, bunların neticesinde tehlikelerin artması ve bazı kuralların konulmasını,  kanunların çıkarılmasını bunlardan dolayı konu ile ilgili bilimsel araştırmalar başlamış ve bu araştırmalarla beraber tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının beraber ortak bir çalışma alanı olarak, İş Güvenliği ortaya çıkmıştır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği, çalışanların güvenliği, makine araç ve gerecin, işyerinin, çevrenin, üretilen her türlü malın güvenliği yer almaktadır. Bu amaçla, iş dünyasında çalışan çok sayıda insan, büyük miktarlar tutan malzeme, makine , araç ve gereçler, yani (taşınır ve taşınmaz mallar) çevre, ekoloji, iş dünyası ile ilgisi olmayan milyonlarca insanın hayatı anlaşıldığına göre iş güvenliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

İş Güvenliğinin Amaçları
  • Çalışanları Korumak
  • Üretim Güvenliğini Sağlamak
  • İşletme Güvenliğini Sağlamak
  • Risk Değerlendirmesiyle Doğabilecek İş kazalarını minimize etme
  • Ekolojik çevreye zarar vermemek.

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları ülkemizde yeterli ilgiyi ve talebi görmezken, sektörde birçok alanda öncü olan firmamız ve bununla beraber uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadromuzla İş Güvenliği konusunda Çalışma Hayatında olmayı başarmıştır.

**Ülkemizin mutluluğu için güvenli çalışmayı secin ve işinizi şansa bırakmayın. Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar**