doctor safety ile ilgili görsel sonucu6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği ile meslek hastalıklarının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası veya işçi ölümlerinin önüne geçilebilmesi için işyerinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Yeri Hekiminin Görevleri:

İş yeri hekiminin sorumlulukları dâhilinde sağlanan hizmetler şu şekildedir:

 1. Çalışma yerindeki iş sağlığı ve güvenliği sisteminin geliştirilmek, işveren ve işçilere öncelikli olarak çalışma koşulları dikkate alınarak gerekli eğitimler verilmek, tavsiyeler verilmek ve riskler konusunda çalışanları bilinçlendirmek
 2. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında çalışma yerin de periyodik olarak incelemeler yapmak ve risk değerlendirmesi çalışmalarında katkı sağlamak,
 3. Kurulan İş sağlığı ve güvenliği sistemini denetlemek ve oluşturulan iş sağlığı kuruluna katılarak, çalışma ortamının gözetimini yapmak ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak
 4. İş yerinde ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar,  hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık yapmak ve eğitim vermek
 5. İş güvenliği uzmanıyla birlikte yıllık çalışma planını hazırlamak, sağlık alanında yapılan çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayıp elektronik ortamda Bakanlığa göndermek
 6. Ortak kullanım alanlarıyla (Yemekhane, soyunma odaları, duş, tuvaletler) ilgili gerekli hijyen ve temizlik konusunda danışmanlık yapmak
 7. Çalışanların üzerinde oluşabilecek psikolojik riskleri, meslek hastalıkları, iş kazaları ve stresse nende olabilecek faktörleri minimize etme konusunda danışmanlık vermek
 8. İş yerinde sağlığı tehdit eden unsurları tespit etmek, alınabilecek tedbirleri belirlemek ve bu konuda kurum yönetimine bildirimde bulunmak.
 9. Sağlık problemleri nedeniyle işe bir süre devam edemeyen çalışanların dönüş süresinde muayenesi yapılarak daha fazla çalışma ortamında çalışmaya uygun olmadığı takdirde daha uygun bir işe yönlendirmek
 10. İş yerinde ilkyardım ve acil müdahale eğitiminin verilmesini sağlamak ve gerekli organizasyonları yapmak
 11. Sağlık gözetimleri sonucunda iş güvenliği uzmanlı ile birlikte çalışma koşulları dikkate alınarak gerekli ölçümleri yapmak
 12. Meslek hastalığı olan veya iş kazası geçiren çalışanların rehabilitasyonu konusunda danışmanlık yapmak

 

Nas Grup Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık firmasıdır. İş Yeri Hekimliğinde uzman kadromuz ile siz  değerli müşterilerimize hizmet vermekten grurur duyarız. Lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçiniz.