iso-14001

ISO 14001  Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Doğal kaynak kullanımın azaltılması, toprağa, suya,  havaya yani ekosistemimize verilen zararların minimize edilmesini amaçlayan, risk analizleri temelinde kurulan bir yönetim sistemidir.  Bu sistem ayrıca her türlü üretim sektöründe kullanılıp, ürünün ilk aşamasından son aşamasına kadar her adımda çevresel etki ve sonuçları düşünülen sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001 Başlıca Şu Bölümlerden Oluşur:

 • Genel gereksinimler
 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet ve
 • Yönetimin gözden geçirilmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini Neden Uygulamalıyız?

 • İşletmenin piyasadaki itibarında artış sağlar.
 • Piyasadaki diğer firmalardan farklılık sağlayarak pazar payında artış sağlar.
 • Çevre konusunda belirli bir kalite standardına ulaşıldığı için direk olarak müşteri memnuniyetinde artış sağlar.
 • Doğal kaynak tüketiminin azaltılması sonucunda, işletmenin masraflarında düşüş olur.
 • Gerekli izin ve yetki belgelerinin alınmasında kolaylık sağlar.
 • Verilen eğitimlerle çalışanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlar.
 • Potansiyel tehlikelerin belirlenmesiyle acil durum ve kazalara karşı önceden tedbir alınıp olası kaza ve kayıpların önüne geçirilmiş olur.
 • Çevre koruma politikasına sahip kurumların çevreye önem vermesi, çalışanlarına da önem verdiğinin göstergesidir. Bu da çalışanların işletmeye olan bağlılığını ve çalışma isteğini arttırır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri Nelerdir?

 • Yükümlülük altına girme ve politika
 • Planlama
 • Uygulama ve işlem
 • Kontrol ve düzeltici faaliyet
 • Gözden geçirme ve geliştirme

Belirlenen standartlar her 5 yılda bir ISO tarafından uygulayıcıların görüş ve talepleri doğrultusunda revize edilmektedir.ISO 14001: 2015, 2015 yılının Eylül ayında revize edilmiştir.Bu versiyonunda çevre yönetimim sistemlerine teşvik edilmesi ve risk yönetim yaklaşımı önceki versiyondan başlıca farkıdır. Ayrıca ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartları ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu standardı güncellemek için 3 yıllık bir geçiş dönemi verilmiştir. İşletmelerin belgelerinin devamlılığını sağlamak için bu süre içinde kalite belgelerini güncellemeleri gerekmektedir aksi taktide belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

Yeni belge alacak kuruluşlar ise ISO 14001:2015 versiyonuna göre belge alması gerekmektedir.

ISO 14001 belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi Türkiye’ de TÜRKAK’a verilmiştir.  Nas Grup TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştur.Çevre Yönetim Sistemini bizimle almak için iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.