iso-9001  ISO NEDİR?

ISO,  International  Organization for Standardization’ ın kısaltılmış yazılışıdır.

ISO uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise hizmet veren kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygunluğunu ve sürekliliğinin sağlandığına dair göstergedir.

Belirlenen standartlar her 5 yılda bir ISO tarafından uygulayıcılarından gelen birçok görüş ve talep doğrultusunda revize edilmektedir.

Örnegin; ISO 9001: 2008 revizyonun 2008 tarihinde yapıldığını göstermektedir.

ISO 9001: 2008 in faydaları nelerdir?
 • İşletmenin piyasadaki itibarında artış sağlar.
 • Piyasadaki diğer firmalardan farklılık sağlayarak pazar payında artış sağlar.
 • Uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesine sahip olduğu için ürün ihracatında kolaylık sağlar.
 • Belirli kalite standartlarına ulaşıldığı için direk olarak müşteri memnuniyetinde artış sağlar.
 • Ürün kayıplarında ( hata oranları, fireler, yeniden işlemeler) azalma sağlar.
 • İşletmedeki görev ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar.
 • İstenildiğinde geçmişe yönelik dokümantasyon kayıtlarının bulunmasında kolaylık sağlar.
 • Geçmişe dönük dokümantasyon kayıtlarının düzenli tutulmasından dolayı veri ve istatiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve gelecekte bu analizlerin kullanılabilmesini sağlar.
 • Çalışanların kalite bilincinin oluşturulmasını ve artışını sağlar.
 • İşletmenizin kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmasını sağlar.

ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2015 olarak 2015 yılının ekim ayında revize edilmiştir. Bu standardı güncellemek için 3 yıllık bir geçiş dönemi verilmiştir. İşletmelerin belgelerinin devamlılığını sağlamak için bu süre içinde kalite belgelerini güncellemeleri gerekmektedir aksi taktide belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

İlk defa başvuru yapacak işletmelerde ise 15 Eylül 2016 tarihinden itibaren ISO 9001: 2008’ e göre başvuru yapamayacak, ISO 9001 : 2015 versiyonunda başvuruları kabul edilecektir.

Güncellenmiş ISO 9001: 2015 Standart Yapısı Şu şekildedir:
 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standart/dökümanlar
 3. Tanım ve terimler
 4. Kuruluşun yapısı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme
 11. Ek A (bilgi amaçlı) ve Ek B (bilgi amaçlı)

İki versiyon arasındaki farklılık yeni versiyonda risk temelli düşünme yapısının oluşmuş olmasının, dokümantasyon şartlarında esneklik sağlanmıştır yani daha uygulanabilir bir yapı temel farklılıkları oluşturmuştur.

ISO 9001 belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi Türkiye’ de TÜRKAK’a verilmiştir.  Nas Grup TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştur.Çevre Yönetim Sistemini bizimle almak için iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.