Çevre İzin ve Lisans

Çevre İzin ve Lisans Nedir? Çevre İzni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Tesisler Çevre İzni kapsamında olup olmadıklarını Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 maddelerinden belirlerler. Örneğin; Turizm konaklama tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin…

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Neden Alınmalıdır? Avrupa Birgili uyum süresi aşamasında ülkemizde 30.11.2005 tarihli 5434 sayılı kanunun kabul edilmiştir. Bununla birlikte tehlikeli ürünlerin kara yolu ve uluslar arası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması imzalanmıştır. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikçe  50 ton üstü miktarlarda işlem yapan tehlikeli madde taşıyıcılarının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesi ve…

Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı

Sera Gazı Emisyonu Nedir? Su buharı (H2O) CO2 CH4 N2O Ozon (O3) Bu gazların atmosferdeki miktarına verilen addır.   İzleme Planı Nedir? Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) EK-1’i kapsamında faaliyetler gösteren bir işletmenin, sera gazı emisyonlarını izlemek için şeffaf ve doğrulanabilecek bir şekilde izleme yöntemi hazırlamasına İzleme Planı denir. Tesis bünyesinde yürütülen faaliyet…

Çevresel Risk Analizi

Riskin tanımı TDK’ ya göre “ Zarara uğrama tehlikesi.” olarak yapılmıştır. Başka bir ifadeyle bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile, gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun etkisinin birlikte değerlendirilmesidir. Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Yani tehlike olası insan sağlığına ve çevreye zarar verme ihtimali olan her şeye denilebilmektedir. Risk ise tehlike sonucu…

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişidir. Bu hizmet tarafımızca; Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer ve Yönetmelik gereğince, “Madde 7- Çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri “ kapsamında çevre yönetim hizmeti almak zorunda olan işletmelere sunulmaktadır. Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu,…