Sera Gazı Emisyonu Nedir?

  • Su buharı (H2O)resim2
  • CO2
  • CH4
  • N2O
  • Ozon (O3)

Bu gazların atmosferdeki miktarına verilen addır.

 

İzleme Planı Nedir?

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) EK-1’i kapsamında faaliyetler gösteren bir işletmenin, sera gazı emisyonlarını izlemek için şeffaf ve doğrulanabilecek bir şekilde izleme yöntemi hazırlamasına İzleme Planı denir.

Tesis bünyesinde yürütülen faaliyet ya da faaliyetlerin Yönetmelik kapsamına girip girmediğini belirlemeye yönelik tanımlama şu şekildedir:

İlgili yönetmeliğin EK-1 listesinde belirtilen faaliyetlerin veya bu faaliyetler ile teknik bir bağlantısı olan, emisyonlar ve kirlilik üzerinde etkiye sahip olabilecek doğrudan ilişkili diğer faaliyetlerden herhangi birinin veya daha fazlasının yürütüldüğü sabit teknik ünitedir.

Elektronik İzleme Planı; emisyonların izlenmesi ve izlenen emisyonların  doğru raporlanması için bir  teknik ve malî yönden uygulanabilecek bir yöntem bulunmalıdır.

Çünkü  yanlış kurgulanması ve bazı emisyon kaynaklarının unutulması emisyon miktarının tamamen yanlış hesaplanmasına neden olacağından, Elektronik İzleme Planının doğruluğu ve eksiksizliğine önem vermek gerekmektedir.

♦ İşletmelerin, doğru emisyon izleme planı yöntemini uygulayabilmesi için yardımcı olabilecek ve dikkat edilecek hususlar şunlardır:
EK-1 kapsamının şematik özeti
Karar ağacı şeması
Anma ısın gücünün belirlenmesi

EK-1 kapsamının şematik gösterim Şekil 2’de verilmiştir. İşletmenin, Şekil 2’de verilen faaliyetleri inceleyerek ve Şekil 3’ü de kullanarak Yönetmelik kapsamında olup olmadığına karar vermesi gerekir.

Önerilen yöntem:

resim1

Anma Isıl Gücü Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Anma ısıl gücünün tanımı (yakma ısıl gücü, ısıl güç, yakıt ısıl gücü):

Birim zamanda yakılan maksimum yakıt miktarının ve yakıtın net kalorifik değerinin (NKD) çarpımıyla tesisin ya da ünitenin maksimum kapasitedeki anma ısıl gücünü megawatt (MW) birimi cinsinden bulabiliriz.

 

Tesisin Tanımlanması

Tesis tanımlanırken Yönetmeliğin EK-1’i kapsamında belirtilen faaliyetler dikkate alınarak yapılmalıdır. İşletme,yönetmelikte belirtilen faaliyetlerden hangilerini kapsadığını belirlemelidir öncelikli olarak  . Faaliyetler belirlendikten sonra ise işletme, yıllık tahminî toplam emisyonlarını belirleyerek tesis kategorisini belirlemelidir.

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş Nedir Kimlerdir Ve Hangi Kuruluşlardır?

Sera Gazı İzleme Planlarına göre Sera Gazı Yönetim Sistemlerinin Doğrulama işleminin tüm aşamalarını yürütmek üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi almış olan kurum kuruluş veya kuruluşlara Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş denir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir