dangerous goods safety advisor ile ilgili görsel sonucuTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Neden Alınmalıdır?

Avrupa Birgili uyum süresi aşamasında ülkemizde 30.11.2005 tarihli 5434 sayılı kanunun kabul edilmiştir. Bununla birlikte tehlikeli ürünlerin kara yolu ve uluslar arası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması imzalanmıştır. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikçe  50 ton üstü miktarlarda işlem yapan tehlikeli madde taşıyıcılarının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorundadır.

Ayrıca işletmelerin tehlikeli maddeleri; taşıma, gönderme, paketleme, yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında yaptıkları işlemlerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde ilgili mevzuat hükümleri içinde yapmaları için tehlikeli madde güvenlik danışmanlarından (TMGD) hizmet almaları gerekmektedir..

radioactive product ile ilgili görsel sonucu

Not: Tehlikeli madde içeriğine göre eğer patlayıcı madde, bulaşıcı madde veya radyoaktif madde taşınıyorsa 50 ton sınırı bulunmaksızın bu zorunluluk kapsamına girmektedir

Başlıca Görev ve Yükümlülüklerimiz;

  •  En uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlamak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmak.

İşletme içerisindeki faaliyetler çerçevesinde,

  1.  Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
  2.  Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınmasını sağlamak için  önerilerde bulunmak.
  3.  İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlanıp, elektronik ortamda sunmak.
  4.  Taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yapmak ve maddeyle ilgili ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
  5.  İşletmenin faaliyet konusu dikkate alınarak taşınma esnasında kullanacak araçları satın alırken rehberlik etmek.
  6.  Ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek.
  7.  Olası  kazaların oluşmasın engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
  8.  ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
  9.  ADR/RID hükümlerine uygun olarak yükün; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir